Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Profesor Pavel Novák - 80 let
redakce KOM

V září letošního roku oslavil prof. Ing. Pavel Novák, CSc. významné životní jubileum. Rádi bychom se také připojili ke gratulaci k tomuto významného výročí. Profesoru Pavlu Novákovi přejeme, aby jeho profesní život byl stále naplněn zajímavou a inspirativní prací, aby mu vydržel jeho skvělý svěží přístup při předávání informací studentům a také aby se všechny jeho aktivity a vize do budoucna plnily podle jeho představ. O profesorovi Novákovi již bylo napsáno mnohé a podle jeho slov „již nemá smysl vymýšlet něco nového“ :-). Plníme tedy přání pana profesora „nevymýšlet něco nového“ a čtenáře odkazujeme na články, které byly o jeho profesním i osobním životě již publikovány v minulých letech.

Kučera, V. Profesor Pavel Novák - 70 let. Koroze a ochrana materiálů 201155 (2), 71–72.

Bystrianský, J. prof. Ing. Pavel Novák, CSc., - 65 let. Koroze a ochrana materiálů 200650 (3), 50.

Informace o konferencích

Projektování a provoz povrchových úprav
redakce KOM

Dne 16. – 17. 3. 2022 proběhne v prostorách hotelu Olšanka již 48. ročník konference Projektování a provoz povrchových úprav s  mezinárodní účastí. Podrobnější informace naleznete na www.konferencepppu.cz, případně kontaktujte organizátora akce Zdeňku Trávníčkovou a Zdeňku Jelínkovou na emailové adrese konferencepppu@seznam.cz.

 

Fórum nerezářů 2021
redakce KOM

Dne 1. – 3. 11. 2021 se bude v prostorách hotelu EA Kraskov v Seči u Chrudimi konat již 8. ročník konference zaměřené na korozivzdorné oceli pořádané společností FocusNerez. Podrobnější informace naleznete na www.focus-nerez.com, případně kontaktujte organizátora akce Pavlínu Opletalovou na emailové adrese p.opletalova@focus-nerez.com.