Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

K životnímu jubileu prof. Číhala

Představovat pana prof. Ing. Vladimíra Číhala, DrSc. korozní veřejnosti určitě není třeba. Většina z nás se s ním častokrát setkala na různých konferencích a odborných akcích u nás i v zahraničí, každý český „korozník“ určitě zná jeho knihy, které patří k fundamentálním odborným zdrojům v oblasti korozivzdorných materiálů. Proto rádi využíváme stránky tohoto časopisu, abychom panu profesorovi blahopřáli k jeho krásným 85. narozeninám a vyjádřili tak úctu jeho celoživotní práci.

Pan prof. Vladimír Číhal se narodil 4. října 1929 v Kopidlně a do svého rodného města se pravidelně vrací dodnes. Jeho životní směřování ale rozhodujícím způsobem ovlivnilo studium na tehdejší Hutnické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, kde se setkal s  vynikajícím odborníkem a učitelem v oblasti nauky o materiálu, prof. J. Teindlem, který se později stal jeho školitelem a na kterého vždy s úctou vzpomíná. Tam získal nadšení pro vědeckou práci, která se stala jeho celoživotním zájmem. Pracoval jako vědecký pracovník ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu v Praze a stal se celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti korozivzdorných materiálů, koroze a protikorozní ochrany. Publikoval množství odborných článků a zpráv, je autorem a spoluautorem několika knih. Jeho monografie „Mezikrystalová koroze ocelí a slitin“ byla přeložena do ruštiny (1969), u nás vydána třikrát (1967, 1978, 1984), v roce 1983 přeložena do angličtiny (Elsevier) a je neustále citována. Profesor Číhal se věnoval, a dosud věnuje, také pedagogické práci, řadu let působil jako vedoucí katedry materiálového inženýrství na Fakultě materiálového inženýrství VŠB- Technické univerzity v Ostravě, vychoval zde řadu studentů a doktorandů, v současnosti je zde emeritním profesorem. Dlouhodobě se věnoval výzkumu  metody  EPR (Elektrochemická Potenciokinetická Reaktivační metoda), kterou rozpracoval během své stáže ve Francii koncem šedesátých let, dále ji rozvíjel, aplikoval a prosazoval, což bylo završeno úspěchem v roce 2006, kdy byla tato metoda standardizována jako norma ISO.  Prof. Číhal je držitelem řady ocenění u nás, ale zejména v zahraničí. Je držitelem Stříbrné plakety Františka Křižíka - Za zásluhy o rozvoj přírodních věd (cena Akademie věd), v roce 2002  obdržel prestižní mezinárodní cenu Marcel Pourbaix Award, kterou uděluje ICC – International Corrosion Council nejvýznamnějším vědcům v oblasti koroze. Je rovněž držitelem ceny Evropské federace pro korozi (EFC) za celoživotní vědecký přínos, cena mu byla předána na konferenci EUROCORR v Nice v roce 2009. Jeho přednášková a publikační činnost je známa v řadě institucí po celém světě. Pobýval např. ve Francii, Švédsku, Německu, Kuvajtu, v posledních letech zejména v Japonsku, kde společně s japonskými kolegy shromáždili citace o aplikaci metody EPR ve světě a vydali přehlednou publikaci „EPR-review“, která mapuje rozšíření této metody po celém světě.

Prof. Číhal je rovněž aktivní v organizacích vědecké komunity, je prezidentem České vědecké společnosti pro nauku o kovech, členem České vědecké společnosti pro povrchové úpravy,  byl zakládajícím členem České matice technické, je čestným členem Francouzského korozního centra CEFRACOR.

Profesor Číhal je stále aktivní, zasedá ve státnicových komisích, zpracovává recenze článků a projektů, navštěvuje odborné akce, věnuje se rodině a se srdcem sportovce (dlouhá léta hrál tenis) zvládá i zdravotní úskalí, která ho časem provázejí. Přejeme panu profesorovi stálý životní elán, pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let.

                                                                                          Marie Blahetová

Informace o konferencích

20. Konference žárového zinkování

Protože Asociace českých a slovenských zinkoven byla založena před 20 lety v Praze, rozhodlo se předsednictvo, že s konáním jubilejní konference pro rok 2014 se AČSZ opět navrátí do Prahy. Odborníky na povrchovou úpravu žárovým zinkováním přivítaly luxusní prostory hotelu NH Prague. Datum konání konference bylo ustanoveno na 7.-9. října.

Generálním partnerem konference byla společnost Ekomor s.r.o., Frýdek-Místek a sponzor společenského večera společnost Teplotechna průmyslové pece spol. s r.o. Olomouc. Celkový počet vystavujících firem v předsálí konferenční místnosti byl 13. Firmy prezentovaly výrobky a služby v oblasti povrchových úprav, vlastních předúprav povrchu a v odvětví svařování.

Pozvání na tuto akci neodmítlo 105 odborníků nejen z komerční sféry, ale i z akademické půdy. V přednáškovém sálu zaznělo celkem 19 přednášek, z toho dvě prezentace nesly reklamní význam. Odborné zázemí konference potrhla účast univerzit z Čech (VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava) ze Slovenska (TU Košice, Žilinská univerzita v Žilině) a Polska (Politechnika Śląska Gliwice).

Mezi jednoznačně nejzajímavější příspěvky z praxe patřily přednášky o Moření (oceli) v HCl (Pavel Váňa, Ekomor s.r.o., Frýdek-Místek) a Čištění odpadních vod s obsahem těžkých kovů (Tomáš Fuka, Techneco Praha s.r.o.). Jako obvykle na konferenci přispěl tentokrát přednáškou „Příspěvek ke studiu fenoménu LMAC při žárovém zinkování“ pan Vlastimil Kuklík (AČSZ a ČVUT). Za SVÚOM, s.r.o. byly předneseny přednášky o problematice korozního napadení zinkovaných ocelí a o nápravných opatřeních („Hodnocení dlouhodobě exponovaných konstrukcí“ – Hana Geiplová, “Životnost opravných nátěrových povlaků“ – Kateřina Kreislová). Zajímavá byla rovněž přednáška polské kolegyně Marzena Nowicka-Nowak (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu) zhodnocující vliv stavu povrchu zinkované oceli k adhezi aplikovaného nátěru: “Příprava žárově pozinkované oceli před aplikací ochranného povlaku“. Závěrem nelze opomenout přednášku paní Jarmily Trpčevské (TU Košice), celkově zhodnocující vliv přídavků hliníku do lázní na vzhled a strukturu povlaků žárového zinku: „Úloha hliníka a vznik sterov v procese žárového zinkovania“.

                Mezi významné osobnosti, které nejen svojí přítomností poctili konferenci AČSZ, patřily: Murray Cook (ředitel EGGA), Mik Gilles (zástupce International Zinc Association), Alexander Hofmann (bývalý předseda environmentálního výboru EGGA), Jacek Zasada (prezident polské asociace žárového zinkování) a další.

                Následující již 21. ročník konference se bude konat ve Slovenské republice, ovšem místo organizátoři ještě přesně neurčili.

Bez ohledu na to, kde se konference bude konat, lze již jen podle vlastních zkušeností všem účast doporučit. Předsednictvo AČSZ připravuje konference do nejmenších detailů a vytváří vždy spolehlivě kvalitní odborný i společenský program.

                                                                                                           Petr Pokorný

Obr. 1 - Pohled na konferenční sál v průběhu první přednáškové části

Obr. 2 - Možnost prezentace svých výrobků a služeb využilo několik firem podnikajících především v oblasti realizace povrchových úprav

MOULDING EXPO

MOULDING EXPO, Mezinárodní veletrh prototypů, nástrojů a forem

5. – 8. května 2015, výstaviště Stuttgart

High-tech region Stuttgart se stane na jaře 2015 novým domovem průmyslu výroby nástrojů a forem. Koncept veletrhu byl vyvinut významnými průmyslovými podniky a je podporován třemi nejdůležitějšími asociacemi oboru:  Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) – Asociace německých výrobců strojů a zařízení, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) – Asociace německých výrobců obráběcích strojů a Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer (VDWF) – Asociace německých nástrojařů a výrobců forem.

Moulding Expo Stuttgart se bude konat každé dva roky a skládá se ze dvou vystavovatelských oblastí. Do první patří klasická výroba nástrojů a  forem s  tvářecími a prototypovými nástroji, konstrukce měřidel a upínacích přípravků se silnou orientací na uživatele. Ve druhé pak jsou výrobci a systémy pro výrobu nářadí a forem (kovoobráběcích stroje a přesné nástroje, ostatní obráběcí stroje s ubíráním materiálu, stroje pro povrchovou úpravu, svářecí stroje, systémy horkých vtoků, atd.)

Bohatý doprovodný program přivede návštěvníky ze všech oblastí průmyslu. V téměř každém odvětví hraje nyní velkou roli "weight reduction" – snižování. Lehké konstrukce jsou jedním z nejdůležitějších hnacích sil inovací a tím i klíčovou technologií pro budoucnost. Messe Stuttgart společně s odborníkem v této oblasti - Leichtbau BW GmbH ze Stuttgartu spolupracují na projektu "Lightweight construction", aby představili novinky v uživatelském fóru. Další speciální show Rapid.Area,  pořádaná společností Messe Erfurt, poslouží účastníkům ke komplexní prezentaci aditivních výrobních procesů.

Pro další informace kontaktujte oficiální zastoupení veletrhu v ČR firmu Naveletrh s.r.o. na info@naveletrh.cz.

Radka Šimková

Obr. 1 - Moulding Expo - Rapid Area

Konference AKI 2014

Sedmnáctý ročník konference Koroze a protikorozní ochrana materiálů se uskutečnil ve dnech 15. – 17. 10. 2014 v hotelu Harmonie v lázeňském městečku Luhačovice. Oproti předešlým ročníkům byla konference pouze dvoudenní, s dobrovolnou účastí na exkurzi v pátek dopoledne.

Na konferenci se sjelo 79 účastníků jak z české, tak ze slovenské korozní scény. Čtyřiatřicet odprezentovaných přednášek zahrnulo témata degradace a restaurování kovových i nekovových materiálů, aplikace a testování biokompatibilních materiálů, či protikorozní úpravy povrchů. Přednášejícími pak byli zástupci akademické i průmyslové obce. V posterové sekci bylo prezentováno 12 prací. Kromě tradiční účasti studentů VŠCHT Praha a Centra materiálového výzkumu VUT Brno prezentovali svou práci také studenti Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Pardubice. Za nejlepší soutěžní postery byly oceněny Kristýna Strachotová (Vliv alkalické rezervy v lepence na korozní agresivitu vůči olovu), Eva Průchová (Antibakteriální úpravy povrchu nanostruktur pro bioaplikace) a Darya Noviková (Koroze uhlíkové oceli v okludovaném roztoku bentonitové vody za podmínek úložiště jaderného odpadu).

Páteční kulturní program zavál zájemce do areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek, kde měli možnost prohlédnout si jak návštěvnické centrum Distilary Land s místní sbírkou destilátových etiket, tak i výrobní provoz a samozřejmě ochutnat místní produkty.

Příští ročník konference se bude konat v Třeboni, 14. – 16. 10. 2015.

Za rok na shledanou!

                                                                                                      Radka Nováková

Obr. 1 - Přednáškový sál

Obr. 2 - Likérka Rudolf Jelínek - Vizovice

Veletrhy ALUMINIUM a COMPOSITES EUROPE 2014

Evropský trh kompozitních materiálů má neustále rostoucí trend, přičemž veškerá očekávání předčil hlavně segment sklolaminátu s nárůstem 2% od předešlého roku. To je výsledek poslední zprávy trhu předložené průmyslovou asociací AVK na veletrhu COMPOSITES EUROPE v Düsseldorfu. Podle zprávy, stálý nadprůměrný růst na trzích, jako je Německo, Velká Británie, Irsko a také východoevropské státy, přispívá k pozitivnímu výhledu sektoru. Klíčovou roli v této oblasti hraje silná poptávka ze strany hlavních odběratelů průmyslu dopravy a stavebnictví.

Tento trvalý vzestupný trend se projevil také na letošním veletrhu Composites Europe v Düsseldorfu, který zaznamenal nové rekordy díky významně vyšší návštěvnosti. Ve dnech od 7. do 9. října se na výstavišti představilo 419 vystavovatelů z 27 zemí více než 10.000 návštěvníků. Přední výrobci a zpracovatelé kompozitů, výrobci zařízení a výzkumné ústavy prezentovali inovace v technologiích i službách na již devátém ročníku. Hlavní témata veletrhu, přednáškového programu a souběžné AVK konference se soustředila na optimalizaci výrobních procesů.

Souběžně s COMPOSITES EUROPE se na výstavišti v Düsseldorfu konal veletrh hlinikářského průmyslu ALUMINIUM. Rostoucí poptávka po „bílém zlatě“ se odrazila také na letošním ročníku veletrhu. Celkem 934 vystavovatelů z 50 zemí představilo celý výrobní a zpracovatelský řetězec - od tavení a zpracování až k polotovarům, hotovým výrobkům a recyklaci. Veletrh si zároveň zapsal nové rekordy v mezinárodní účasti. 56% z 24.261 návštěvníků a 63% vystavovatelů přišlo ze zahraničí.

ALUMINIUM 2014 odráží zájem o průmysl hliníku a ukazuje jeho skvělé vyhlídky. Index ekonomického trendu vytvořený pro ALUMINIUM nezávislým výzkumem trhu došel ke stejnému závěru. Výsledky ukázaly, že více než 60% dotazovaných společností očekává, že poptávka nadále poroste, pouze 30% předpokládá, že se v současné době bude udržovat pozitivní ekonomická situace. Jedna z deseti společností připouští mírný pokles.

Desátý ročník COMPOSITES EUROPE se bude konat ve Stuttgartu ve dnech 22. -24. září 2015 souběžně s výstavou HYBRID Expo. Příští veletrh ALUMINIUM se bude konat ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2016 v Düsseldorfu.

                                                                                                                                             Radka Šimková


Obr. 1 - výstavní prostory

Obr. 2 - výstavní prostory

Obr. 3 - výstavní prostory