Bulletin AKI

Obálka

For Industry 2016
 

Výroční a společenská rubrika

Milan Šlégl

V roce 2015 oslavil své významné životní jubileum čestný člen Asociace korozních inženýrů Milan Šlégl. Po absolvování Vyšší průmyslové školy v Kolíně se věnoval problematice galvanického pokovování AZNP v Mladé Boleslavi a poté pracoval jako korozní technik v Kaučuku Kralupy. Velkou část svého života zasvětil práci věnované metodickému řízení korozních inženýrů pro Chemoprojekt Praha. Po ukončení tohoto projektu v roce 1990 pak za účasti zástupců vysokých škol a podniků založil neziskovou organizaci Korozních inženýrů. Činnost společnosti byla v roce 1991 schválena ministerstvem vnitra pod novým názvem Asociace korozních inženýrů a úspěšně funguje dodnes.

Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, neutuchající zájem o obor a pohodu v osobním životě.

Šárka Msallamová

Informace o konferencích

Konference Corrosion and Surface Treatment in Industry 2015

Na přelomu září a října (29.9. až 2.10.) proběhla v zábavním parku Tatralandia nedaleko Liptovského Mikuláše konference Corrosion and Surface Treatment in Industry. Konference byla velmi specifická svým formátem. Běžně je spektrum přednášejících na konferenci velmi široké a zahrnuje odborníky z praxe, studenty i výzkumníky všech kategorií. Na podzim se však v Tatralandii sešli vysloveně elitní přednášející z oboru. Celkem bylo na konferenci 112 účastníků z Evropy, Asie i Afriky.

Konference byla zahájena v úterý 29.září ve večerních hodinách slavnostním Welcome Drinkem s ochutnávkou skvělých slovenských sýrů. Ve středu po celodenním bloku přednášek proběhl pro zájemce kurs golfu. Na čtvrtek byl pak po přednáškách naplánován Společenský večer plný skvělých slovenských specialit a vín. Zábavu obstaral známý zpěvák Paul Pacut se svojí show na počest kapely Queen a jejího zpěváka Freddieho Mercuryho. 

Celkem zaznělo v rámci konference 38 přednášek. Přestože byly příspěvky výrazně odlišného zaměření, byla po každém příspěvku bohatá diskuze. Na tomto místě reportáže se většinou zmiňují významné nebo zajímavé přednášky, v tomto případě bych však musel zmínit v podstatě všechny příspěvky. Názvy přednášek a jejich autory lze nalézt na stránkách konference (http://web.tuke.sk/csti2015/). Většina příspěvků vyjde jako speciální číslo časopisu Materials Science Forum. Po pátečním bloku přednášek, byla konference odpoledne slavnostně zakončena. Velký dík patří hlavnímu organizátorovi Maroši Halamovi, bez jehož entuziazmu a bezbřehé energie by se tato zajímavá konference nikdy neodehrála.

Jan Stoulil     

Účastníci společenského večera sledují ...

.... vystoupení Krále Freddieho.

Pozvánka na 42. konferenci s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 9. - 10. března 2016 v hotelu Pyramida, Praha 6

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot v ČR, Cechem malířů a lakýrníků ČR, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, korozní inženýry, projektanty, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací.

Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Informace u pořadatele: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK

Korunní 67, 130 00 Praha 3, tel./fax.:  224 256 668, E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz

www.jelinkovazdenka.euweb.cz

Obr. 1 - Pohled do konferenčního sálu hotelu Pyramida

Konference Euroccor 2015

Letošní ročník konference EUROCORR proběhl 6. – 10. září v malebném rakouském Grazu. Účastníkům tak byl nabídnut nejen zážitek profesní, ale také kulturní. Hlavní město Štýrska je historickým klenotem Rakouska. Dominantou města je hrad a pevnost Schlossberg, jejíž historie sahá až do 9. století. Historické centrum ležící u paty Zámeckého vrchu nabízí nespočet majestátních budov obklopujících zurčící řeku Mur. Není tak překvapením, že doprovodný program konference byl úzce spjatý s kulturou. Zahajovací večer v prostorách konferenční Stadthalle byl v pondělí následován koncertem Vídeňského komorního orchestru. Závěrečný večer se pak konal na hradbách již zmiňovaného hradu. 

Vědecký program se nesl v duchu tématu  „Earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere“ a byl rozdělen do devíti tematických okruhů diskutujících jak korozi v různých prostředích, tak metody protikorozní ochrany či korozního modelování. Účastníci měli možnost navštívit 380 přednášek a podiskutovat u 130 posterů. Cenu EFC za nejlepší poster mezi mladými výzkumníky získala Ingrid McCarroll z Rakouska (téma posteru: ‚Atom Probe Microscopy of Oxidation Products‘). Za nejlepší poster EUROCORR 2015 pak byla oceněna Alice Laferrere z Velké Británie (přednáška na téma ‚In situ imaging of corrosion processes in nuclear fuel cladding‘). Za nepřehlédnutelný úspěch české korozní scény lze považovat ocenění Zuzany Skoumalové z ÚJV Řež za nejlepší poster v sekci Nuclear Corrosion (téma posteru: `High temperature oxidation of 9-12% Cr materials P91 and P92 in supercritical conditions (25 MPa, 600°C)`).

Rakušané perfektně zvládli organizaci kongresu. Hlavní zásluhu na tom bezpochyby má hlavní organizátor profesor Gregor Mori z University Leoben. Svým přátelský a odlehčeným přístupem a smyslem pro humor vtisknul konferenci příjemný neformální charakter. Příkladem může být forma, jakou každý den uváděl plenární přednášky. Strohý výčet zásluh přednášejícího, jaký bývá tradičně slyšen při jiných ročnících, nahradil vtipně podaným curriculum vitae doplněným o promítání fotografií z dětství a mládí autora přednášky. Vždy tak pobavil nejen veškeré obecenstvo, ale i samotné přednášející. Gregor Mori dokázal účastníky konference zaujmout natolik, že po závěrečné řeči na konci programu zůstali posluchači sedět mlčky v sále. Až neplánovaná věta prof. Moriho „Je konec! Můžete jet domů!“ účastníky zvedla ze židlí.

V rámci slavnostního zahájení byla předána řada ocenění významným evropským výzkumníkům.

Cena European Corrosion Medal  byla letos udělena profesoru Philippu Marcusovi za vědecké přínosy v oblasti koroze.

Cenu Kurz Schwabe Prize převzala doktorka Marta Mohedano Sánchez za její rozsáhlý přínos v oblast koroze a ochrany lehkých slitin.

Čestný členstvím EFC byl poctěn pan Antoine Pourbaix.

Příští rok se bude EUROCORR 2016 konat 11. – 15. září ve francouzském Montpellier. Členové AKI mohou opět využít výraznou slevu na vložném. Konečný termín pro podávání abstraktů je 17. leden, 2016. Bližší informace o příštím ročníku najdete na stránkách www.eurocorr.org.

Milan Kouřil, Radka Nováková

Obr. 1 - Damien Ferón předává cenu za nejlepší poster Zuzaně Skoumalové

Konference AKI 2015

Letošní 18. ročník konference AKI se uskutečnil ve dnech 14. – 16. 10. 2015 v malebném středisku jihočeského rybníkářství – v Třeboni. V přednáškovém sále se sešlo 62 účastníků z akademické i průmyslové sféry  České i Slovenské republiky. Během dvou přednáškových dnů zaznělo 34 příspěvků týkajících se různých odvětví koroze a protikorozní ochrany. V rámci těchto přednášek zazněly také příspěvky Ing. Milana Kouřila, Ph.D., o připravované mezinárodní konferenci EUROCORR 2017 v Praze a Ing. Václava Šefla o činnosti nově otevřeného Technoparku Kralupy. Součástí prvního přednáškového dne byla rovněž posterová sekce, kde šestice studentů představila svoje semestrální, bakalářské či diplomové práce.

Neodmyslitelnou součástí konference bývá společenský večer. Ten letošní se nesl ve znamení 25. výročí založení Asociace korozních inženýrů, která je hlavním pořadatelem konference. K oslavě výročí byl přichystán bohatý raut a chybět nesměl ani dort. Překvapením večera byl příspěvek prof. Ing. Pavla Nováka, CSc., mapující uplynulých 25 let Asociace korozních inženýrů. Pod jeho vedením si osazenstvo připomnělo počátky Asociace, členy bývalé i současné nebo předešlé ročníky konference.

Poslední den konference byl spjat s exkurzí do místní Sbírky vodních a mokřadních rostlin, která patří pod Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

V duchu letošního výročí přejeme organizátorům dalších minimálně 25 stejně úspěšných let a další úspěšné ročníky konferencí. Těšíme se v říjnu 2016 v Kutné Hoře.

Tereza Jamborová

Obr. 1 - Společenský večer - oslava 25. výročí AKI

Obr.2 - Exkurze - Sbírka vodních a mokřadních rostlin

21. konference žárového zinkování

Již po jednadvacáté se setkali zástupci žárových zinkoven z České a Slovenské republiky a zástupci spřátelených firem, na mezinárodní konferenci žárového zinkování. Nepsaným pravidlem pro výběr místa konání konferencí žárového zinkování je, že dva roky v řadě se konference koná na území České republiky a pak každý třetí rok na Slovensku. Letošní konference žárového zinkování uzavírala tuto pomyslnou tříletku a konala se v jedné z nejkrásnějších částí Slovenska, ve Vysokých Tatrách. Pořadatel konference – Asociace českých a slovenských zinkoven, připravil pro účastníky kromě atraktivního místa konání také zajímavý program. Konference se konala v termínu 6.-8. října 2015 v Grandhotelu Praha v Tatranské Lomnici.

Generálním partnerem konference byla společnost AB Chemitrans s.r.o Bohumín a sponzorem společenského večera byla společnost Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.

6.10.2015 - valná hromada AČSZ a návštěva Nestville Parku

Stalo se již pravidlem, že první konferenční odpoledne se schází členové asociace na valné hromadě AČSZ. Kromě projednávání a hlasování o všech nutných záležitostech týkajících se fungování asociace, se letos schvalovalo členství 5 nových řádných členů a 1 nového přidruženého člena. Novými řádnými členy asociace se staly žárové zinkovny skupiny ZinkPower:

- ZinkPower Promptus s.r.o. – Děčín – rozměr zinkovací vany je 14,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Radek Šťastný.

- ZinkPower Ostrava a.s. – Ostrava – rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Ing. Miroslav Bieroš.

- ZinkPower Roudnice s.r.o. – Roudnice nad Labem – rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny a kontaktní osobou za všechny zinkovny skupiny ZinkPower je Ing. Leoš Čihák MBA.

- ZinkPower Malacky s.r.o. – Malacky - rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Ing. Branislav Filo.

- ZinkPower Martin s.r.o. – Martin - rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Peter Fussgänger.

Novým přidruženým členem asociace se stala společnost SurTec ČR s.r.o. Společnost SurTec se specializuje na výzkum a vývoj špičkových prostředků na čištění a moření, prostředků pro předúpravu před nanesením práškového povlaku i pasivačních roztoků po pokovení zinkem nebo niklem. SurTec vstupuje na trh s vysoce aktivními čistícími roztoky (alkalickými i kyselinovými), inhibitory a pasivačními činidly. Největší výzvou pro SurTec se stala fáze chlazení, kde dochází k propojení požadavků na korozní ochranu, vizuální aspekt a minimální vliv na životní prostředí. Kontaktní osobou za společnost SurTec ČR s.r.o. je Zuzana Žaloudková

Valná hromada AČSZ také schválila kooptovaného člena předsednictva AČSZ. Po abdikaci Bc. Vladimíra Lamlecha bylo předsednictvo AČSZ neúplné a doplnilo počet členů předsednictva kooptací Ing. Leoše Čiháka MBA.

Po skončení valné hromady se všichni zájemci o exkurzi do expozice tradičních lidových řemesel a lihovarnictví severní Spíše, přemístili do Nestville Parku. Tam proběhla jak prohlídka expozice, tak i ochutnávka první slovenské whisky a dalších nápojů vyrobených v tomto lihovaru.

7.10.2015 – přednášková část konference a ocenění vítěze Czech and Slovak Galvanizing Award 2015

Druhý den konference je tradičně věnován přednáškové části a je potěšující, že v posledních letech je mezi přednášejícími velký zájem o přednesení příspěvku. V tomto roce se přihlásilo a předneslo své příspěvky 18 přednášejících, z toho 8 zahraničních a 10 českých a slovenských. Patnáct firem prezentovalo své výrobky, technologie a odborné vědomosti formou reklamních stolků a bannerů.

Rekordních 115 účastníků, kteří přijeli do Tatranské Lomnice ze všech koutů Česka, Slovenska i Evropy, od Bretaně až po Turecko, od střední Anglie až po balkánské státy, vytvořilo velmi příjemnou a přátelskou atmosféru, která trvala po celou dobu konference.

Po přednáškách, čase na schůzky a jednání, ale také na relax v hotelovém wellness nebo procházku v krásné přírodě Vysokých Tater, byl připraven společenský večer, který zahájil prezident asociace – Mgr. Michal Lesay, vyhlášením a oceněním vítěze soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárově pozinkované oceli Czech and Slovak Galvanizing Award 2015. Tato soutěž se koná v tříletém intervalu, takže pokud nenastane žádná změna s volbou místa konání konference žárového zinkování, tak se vítěz soutěže bude vyhlašovat vždy na Slovensku.

Vítězem 3. ročníku soutěže se stal Ing. arch. Milan Beláček a jeho Cyklomost Slobody. Cenu pro vítěze připravil umělecký kovář Marián Volentier, který se soutěže účastnil také.

8.10.2015 – exkurze na Lomnický štít

I poslední den konference má svůj tradiční obsah a tou je exkurze. Dříve se navštěvovaly nové nebo zrekonstruované žárové zinkovny, ale v posledních letech jsou to i jiné výrobní závody, jako např. montážní hala automobilky Volkswagen Slovakia v Bratislavě nebo sklárna a minipivovar v Harrachově. V loňském roce se poznávala Praha a v letos druhý nejvyšší vrchol Vysokých Tater - Lomnický štít. Loni se cestovalo historickou tramvají, letos moderními lanovkami.

Téměř polovina účastníků konference se rozhodla vyrazit na Lomnický štít a všichni věřili, že jim počasí umožní krásný rozhled na okolní vrcholky hor i údolí pod Tatrami. Přání bylo splněno jen do výšky Skalnatého plesa, vrchol Lomnického štítu byl po celou dobu pobytu našich účastníků ukryt v mracích a mlze.

Po návratu do Tatranské Lomnice se účastníci rozjeli zpět do svých domovů.

Za spokojenost účastníků, zdárný průběh celé akce a milé dárky je potřeba poděkovat generálnímu partnerovi konference, společnosti AB Chemitrans s.r.o., Bohumín, která ke svému partnerství přistupovala velmi zodpovědně. Další velké poděkování patří sponzoru společenského večera, společnosti Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. Neméně je třeba poděkovat všem přednášejícím, kteří svými příspěvky přispěli k vysoké odborné úrovni konference.

Zájemci o zakoupení sborníku přednášek této nebo předchozích konferencí mohou kontaktovat kancelář AČSZ na info@acsz.cz.

Již dnes jste zváni na 22. konferenci žárového zinkování, která se bude konat v termínu 18.-20. října 2016 v hotelu Galant v Mikulově!

Petr Strzyž

Obr. 1 - Pohled do konferenčního sálu

Technologické fórum
Pozvánka

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 1. a 2. čtvrtletí 2015

V tomto díle našeho seriálu přicházejí na řadu normy vydané v prvním pololetí roku 2015, tedy od ledna do června. V tomto období bylo ve sledovaném oboru vydáno celkem 21 českých technických norem, z toho třináct přejímá evropské či mezinárodní normy překladem a osm oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

Tento počet je poměrně velký, je však zkreslen vydáním jedenácti částí téhož souboru norem počátkem roku. Rovněž poměr překladů a jiných způsobů zavedení vyhlíží obvykle, během tohoto období však nastala situace, která se na dalším přejímání evropských a mezinárodních norem do ČSN už začala podepisovat a v budoucnu ho nejspíš bude nadále nepříznivě ovlivňovat. Už v průběhu 1. čtvrtletí totiž ÚNMZ z finančních důvodů podstatně omezil přejímání norem překladem. Od té doby se sice podařilo některé normy zaplánovat na překlad, jde však spíše o výjimky a navíc není předvídatelné, kdy a které normy se podaří přeložit. Nastávají tedy i situace, kdy norma dříve převzatá do ČSN překladem je po revizi převzata jen oznámením ve Věstníku, takže není k dispozici její české znění. Uživatelům takových norem lze tedy doporučit, aby staré překlady norem nevyhazovali a používali je spolu s novým anglickým textem (samozřejmě s ohledem na provedené změny). Situace, kdy si zájemci o český text musí udělat překlad sami, není žádoucí už z toho důvodu, že se v ČR nutně budou vyskytovat různé překlady téže normy zpracované různě kvalitně a tudíž různě důvěryhodné. V minulosti jsme se setkali s různými překlady norem, od velmi fundovaně zpracovaných až po naprosto zoufalé a téměř nesrozumitelné (ještě horší však je věrohodně vypadající překlad s věcnými chybami). Navíc např. ČIA požaduje po akreditovaných zkušebnách, aby normy, podle kterých zkoušejí, měly k dispozici v češtině – takže se bez vlastního překladu neobejdou, pokud není oficiální v ČSN. Jaký bude stav v roce 2016, nebylo nám v době zpracování tohoto příspěvku známo.

Vraťme se tedy k faktickým údajům o vydaných normách. V úvodu jsme se zmínili o jedenácti vydaných částech téhož souboru, šlo o části ČSN EN 13523 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení, tedy o tzv. „coil coatings“. Byla publikována revidovaná znění těchto částí (všechny byly převzaty překladem):

Část 0: Obecný úvod

Část 2: Lesk

Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání

Část 4: Tvrdost tužkami

Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

Část 25: Odolnost proti vlhkosti

Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

Část 0 specifikuje souhrnný předmět všech částí ČSN EN 13523, uvádí definice společné všem částem a popisuje vzorkování a přípravu zkušebních vzorků pro většinu jednotlivých metod zkoušek, které mají být provedeny. Ostatní části specifikují vždy postup konkrétní zkoušky.

Vzhledem k velkému počtu staveb, na kterých byly použity tyto plechy nebo z nich zhotovené panely, mají normy na hodnocení kvality povrchové úpravy velký význam. Jako příklad lze uvést poškození střechy z panelů z kontinuálně lakovaných plechů po 1 roce expozice (Obrázek 1), kde jedním z parametrů degradace byl vysoký stupeň křídování. Křídování je definováno jako výskyt volně ulpívajícího prášku na povrchu filmu nebo nátěru vznikající v důsledku degradace jedné nebo více jeho složek. Pro hodnocení bylo použito modifikované metody podle normy ČSN EN 13523-14, kdy se na zkoušený povrch umístí kousek průhledné lepicí pásky a vyhladí se prstem, až se dosáhne optimální přilnavosti. Potom se vyhlazená lepicí páska sejme. Množství nalepeného degradovaného povlaku je patrné z Obrázku 2. Křídováním došlo ke snížení původní tloušťky vrchního nátěru z 35 μm na 14 μm (Obrázek 3).

Další vydanou normou, která přejímá evropskou normu překladem, je ČSN EN ISO 3233-2 (67 3030) s neobvykle dlouhým názvem Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona. Jde o další část ze souboru norem na stanovení podílu netěkavých látek v nátěrových hmotách, tentokrát stanovením praktické hustoty suchého nátěru. Při použití této metody se stanoví procentuální objemový podíl netěkavých látek v nátěrových hmotách a obdobných výrobcích, a to měřením hustoty vysušeného nátěru pro předepsaný teplotní rozsah a předepsanou dobu vysoušení nebo vytvrzování. S použitím hodnot objemového podílu netěkavých látek získaných podle této části ISO 3233 lze vypočítat praktickou vydatnost nátěrových hmot. Část 1 byla jako ČSN vydána už v září 2013, část 3 pak v listopadu 2015 (v tomto případě bohužel bez překladu). Do této skupiny patří i ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek vydaná v červnu 2013.

Poslední normou ze sledovaného oboru vydanou v prvním pololetí 2015, která přebírá evropskou normu překladem, je ČSN EN 16492 (67 3069) Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry. Jde v podstatě o analog částí souboru ČSN EN ISO 4628 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, a pokud by byla zpracována jako norma ISO, velmi pravděpodobně by do tohoto souboru byla zařazena. Proto byl zvolen blízký třídicí znak.

S touto normou souvisí další dvě vydané ČSN, které jsou převzetím evropských norem oznámením ve Věstníku. Jde o ČSN EN 15457 (67 2031) Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní a o ČSN EN 15458 (67 2032) Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas, v obou případech jsou to revize předchozích vydání.

Dvě normy byly do ČSN převzaty oznámením ve Věstníku, později se však podařilo zařadit do plánu jejich převzetí překladem. V červnu byla vyhlášena ČSN EN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty – Stanovení lesku nátěru při úhlu 20°, 60° a 85°, v současné době už byl předán ÚNMZ konečný návrh překladové normy a lze očekávat její vydání. Tato norma je proti předchozímu vydání podstatně upravena a rozšířena, zejména pokud jde o přílohovou část a bližší popis podstaty měření. Důležitost měření lesku pro kvalitu nátěrů zde jistě není třeba zdůrazňovat, při jeho nesprávném provedení mohou být výsledky značně zavádějící.

Oznámení ve Věstníku ÚNMZ bylo dočasně použito i při červnovém vydání ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice. U této normy byl důvodem i její značný rozsah (téměř 300 hesel). V současné době probíhá úkol na převzetí příslušné normy překladem, což u většiny terminologických norem je jediný rozumný způsob převzetí. O rozsahu změn proti předchozímu vydání se lze přesvědčit v nyní platné ČSN, kde v předmluvě normy ISO jen seznam přidaných, změněných či vypuštěných hesel zabírá půl stránky hustým písmem.

V oboru organických povlaků byla vydána i ČSN EN ISO 13803 (67 3065) Nátěrové hmoty – Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°. Jde opět o revizi předchozího vydání, poněkud hůře srozumitelný název se vztahuje k jevu označovanému v angličtině jako reflection haze, kdy při dopadu světla na povrch nátěru se část paprsků odráží pod úhlem poněkud odlišným od úhlu dopadu. Dojde tedy k jistému rozostření odrazu a to se zjišťuje měřením intenzity odraženého světla v úzkém úhlu vymezeném clonou receptoru.

Poslední normou vydanou ve sledovaném období v oboru organických povlaků byla ČSN EN ISO 17463 (67 3117) Nátěrové hmoty – Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou. I v tomto případě jde o převzetí evropské normy oznámením ve Věstníku.

Mimo obor organických povlaků byly v prvním pololetí vydány dvě ČSN, obě přejímají evropské normy oznámením ve Věstníku. První z nich je ČSN EN ISO 6509-1 (03 8167) Koroze kovů a slitin – Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování – Část 1: Metoda zkoušení. Tato norma je revizí předchozího vydání, tehdy však neměla žádné části. Důvodem jejího označení jako část 1 bylo to, že v ISO probíhají práce i na části 2 nazvané v angličtině Assessment criteria, což však má být prakticky pouze jedna dvouřádková tabulka uvádějící mezní přípustné hodnoty průměrné a maximální hloubky odzinkování. Navíc je v návrhu části 2 uvedeno, že mohou být požadovány a v normách uvedeny přísnější požadavky.

Poslední normou, kterou zde dnes uvedeme, je ČSN EN ISO 11474 (03 8196) Koroze kovů a slitin – Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška). Jde o zajímavou zkoušku, jejíž název není zkratkou, ale vyjadřuje asociace, které patrně autoři měli při pohledu na některé vzorky po zkoušce. Anglické slovo scab totiž označuje jednak jistou chorobu (v češtině svrab, prašivina), jednak její projev (česky strup). Zkouška spočívá v tom, že se vzorky vystaví běžné atmosférické korozní zkoušce, během které se však pravidelně postřikují solným roztokem. Zkoušku lze použít např. pro simulování působení posypových solí na infrastrukturu exponovanou nad vozovkou. SVÚOM prováděl srovnávací zkoušky na atmosférické stanici Praha bez a s postřikem roztoku posypové soli (Scab test) a přímo u dopravní komunikace (Obrázek 4). Postřik posypových solí byl použit v zimním období (listopad – duben, 2x týdně).

V závěru minulého dílu jsme upozornili na metodickou změnu týkající se označování těch českých technických norem, u kterých došlo k převzetí mezinárodní normy do ČSN dřív než do EN. Je možné, že v příštím roce se už s tímto jevem setkáme, protože v současné době probíhá v CEN/TC 262 hlasování k dodatečnému převzetí pěti mezinárodních norem do soustavy evropských norem. Většina z nich je dnes už převzata do ČSN, konkrétně ISO 2179 (elektrolyticky vyloučené povlaky ze slitin cín-nikl), ISO 4519 (statistické přejímky srovnáváním u elektrolyticky vyloučených povlaků) a ISO 10309 (ferroxylová zkouška pórovitosti). Pokud tedy v budoucnu u normy, kde jste byli zvyklí na označení ČSN ISO, najdete ČSN EN ISO, půjde nejspíš právě o tento případ. Nejde o zásadní změnu, ale při vyhledávání bude nutno dbát obezřetnosti při zadávání hledaného označení norem v databázi ČSN ON-LINE. V tomto případě je nejjednodušší zadat vyhledání platných i neplatných norem (funkce výběru) a z databáze se zobrazí všechny normy (Obrázek 5). 

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

 Pavel Dušek


Obr. 1 - Poškození střechy z panelů z kontinuálně lakovaných plechů po 1 roce expozice

Obr. 2 - Křídování

Obr. 3 - Změna původní tloušťky vrchního nátěru po křídování

Obr.4 - Srovnávací zkoušky na atmosférické stanici Praha bez a s postřikem roztoku posypové soli (Scab test)

Obr. 5 - Podrobné vyhledávání v normách