O nás

Poslání

Asociace korozních inženýrů, z.s. / Association of Czech and Slovak Corrosion Engineers (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. AKI sdružuje firmy a výzkumné pracovníky, korozní inženýry, techniky a další osoby aktivní v oblasti protikorozní ochrany působící na území České republiky a Slovenska.

Náklady způsobené korozí kovů jsou ve vyspělých ekonomikách odhadovány různými zahraničními studiemi na 3–5 % hrubého domácího produktu (HDP). Pro Českou republiku lze na základě těchto studií předpokládat, že činí přes 200 miliard Kč ročně, tedy přibližně 20 000 Kč na obyvatele za rok. Pro srovnání, ztráty způsobené požáry v letech 2006–2010 dosáhly přibližně 220 Kč na obyvatele za rok, což je téměř 100x méně. Většina ztrát způsobených korozí kovů je skrytá v cenách produktů běžné denní spotřeby, ať jde o elektrickou energii, automobily, povlakovanou střešní krytinu, elektronická zařízení nebo potraviny. Korozní ztráty zahrnují náklady na náhradu zařízení, výrobku nebo části budovy, záložní zařízení, korozní přídavky, systémy protikorozní ochrany, omezení produktivity, ekologické a zdravotní škody a mnohé další.

Cílem AKI je dlouhodobě snižovat ztráty způsobené korozí šířením a poskytováním přístupu k informacím, předáváním znalostí, vzděláváním studentů i zkušených pracovníků a zvyšováním všeobecného povědomí o korozní ochraně.

Členství

Členem AKI se může po schválení výborem stát fyzická nebo právnická osoba se zájmem o problematiku koroze a protikorozní ochrany s bydlištěm (sídlem) na území České republiky nebo Slovenska. AKI umožňuje tři druhy členství:

  • Individuální. Členem je fyzická osoba na základě platné přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku 400 Kč. Chcete-li se stát členem AKI, nejdříve se zaregistrujte (menu pravý horní roh), prosím. Po registraci obdržíte přihlašovací údaje po jejichž zadání budete moci vyplnit členskou přihlášku.
  • Kolektivní. Členem je právnická osoba (organizace), se kterou je uzavřena členská smlouva.
  • Čestné. Členem je fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj a prestiž oboru nebo AKI.

Člen AKI získává následující výhody:

  • Přístup ke všem sborníkům konference EUROCORR, kterou každoročně pořádá Evropská korozní federace (EFC). Jde o největší vědeckou konferenci v oboru koroze na světě.
  • Pravidelné podrobné informace o nových a aktualizovaných normách v oblasti protikorozní ochrany.
  • Snížené vložné na konferenci AKI, konferenci EUROCORR a konference partnerských organizací, Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), Slovenské společnosti pro povrchové úpravy (SSPÚ) a Aktiv galvanizérů a České společnosti pro povrchové úpravy (ČSPÚ).
  • Slevu na kurz Korozní inženýr a další vzdělávací akce AKI ve výši 5 %.
  • Možnost aktivně se podílet na činnosti AKI, tj. navrhovat laureáty cen AKI, čestné členy, volit výbor ad.
  • Používat informaci o členství v AKI spolu s logem na vizitkách a jiných dokumentech.

Kolektivní členové mají navíc přístup k bezplatným konzultacím a možnost umístit reklamní banner na stránkách časopisu Koroze a ochrana materiálu.

S kolektivními členy je sepsána samostatná smlouva. V případě zájmu nás kontaktujte.

Kolektivní členové
Hrdými členy AKI jsou společnosti, pro které je optimalizace protikorozní ochrany a eliminace souvisejících ekologických, zdravotních a ekonomických rizik každodenní součástí činnosti i společnosti, které poskytují špičková protikorozní řešení svým zákazníkům.

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je významnou součástí českého průmyslu. V České republice je jediným zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic Benzina. V oboru rafinérské a petrochemické výroby je významným hráčem i ve střední a východní Evropě. Od roku 2005 je součástí rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen.

www.unipetrol.cz

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla, obchod a prodej zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají více než 30 tisíc zaměstnanců. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

www.cez.cz

FINNPRODUCT působí na českém trhu od roku 1992 jako výhradní zástupce finské firmy TEKNOS OY, která je jedním z největších výrobců barev a laků ve Skandinávii. Stálost kvality barev je určena certifikátem ISO 9001. Široký sortiment barev pokrývá potřeby jak stavebních firem, tak i průmyslu ocelářského, strojírenského a dřevařského. Poskytuje poradenskou činnost, tónování barev na počkání, a to jak dle vlastních vzorkovníků firmy TEKNOS OY, tak i dle jiných např. RAL, NCS, atd.

www.finnproduct.cz

Společnost Danek Service s. r. o. na trhu úspěšně působí už od roku 2003. Za tuto dobu realizovala více jak 100 různých zakázek pro veřejný sektor, města a obce, ale i soukromé subjekty. Zaměřuje se na antikorozní povrchovou úpravu a ochranné nátěry. Poskytuje kompletní služby ve stavebnictví od samotného návrhu po realizaci projektu. Dále se zabývá ošetřením betonových i železobetonových konstrukcí, izolací, zateplením i podlahovými systémy. Je držitelem certifikace "Korozní inspektor / Korozní inženýr".

www.danek-service.cz

MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody) je vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 550 000 m3.

www.mero.cz

CORROTECH TRADE s.r.o. je autorizovaný distributor nátěrových hmot HEMPEL, ICS COATINGS, stříkací techniky GRACO, tryskací techniky a výhradní distributor nástroje Bristle Blaster v ČR. Poskytuje služby korozního inženýra a inspekce PKO, návrhy a kalkulace průmyslových nátěrových systémů a provozuje maloobchodní a velkoobchodní prodejny StarColor s dekorativními nátěrovými hmotami (prodejna v Mostě a v Brně).

www.corrotech.cz

NEKOR, spol. s r.o. je česká firma, která aktivně působí na trhu od roku 1993. Má bohaté teoretické znalosti a jedinečné praktické zkušenosti v oboru protikorozní ochrany od zbraňových systémů přes dopravní infrastrukturu po petrochemické a energetické investiční celky. Navrhuje systémy protikorozní ochrany, ale také provádí kontroly jejich jakosti.

www.nekor.biz

Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy se sdružení fyzických osob angažovalo v průmyslové oblasti renovací kovů a betonů. Věnuje se opravám a ochraně povrchů a využití netradičních a pokrokových technologií povrchových úprav. Podpořeni úspěchy jsme v roce 1996 založili společnost STROJCONSULT Litvínov s r. o. a v souladu s potřebami našich zákazníků vytvořili samostatné divize - Divize renovace kovů a betonů a Divize montáží a strojní údržby. Veškeré práce spojené s povrchovou úpravou kovů a betonů včetně montážních prací zajištují výhradně pracovníci, kteří jsou odborně vyškoleni a mají mnohaletou praxi v oboru. Technická vybavenost a flexibilita našeho týmu nám umožňuje ihned reagovat na vzniklý problém a díky zkušenostem získaných mnohaletým působením v průmyslovém servisu najít efektivní řešení.

www.strojconsult.cz

SVÚOM s.r.o. je společnost zabývající se řešením problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. Ve své odborné činnosti navazuje na činnost Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu (SVÚOM). Pracovníci SVÚOM s.r.o. jsou zapojeni v nezávislém poradenství a v krátkodobých průmyslových projektech. Obě tyto činnosti vyžadují sběr údajů o mikrostrukturních a materiálových vlastnostech nově zkoušených materiálů a povlaků, který je nutný k poskytnutí kvalifikované databáze pro průmysl. SVÚOM s.r.o. řeší problematiku odolnosti materiálů a povlaků v reálných aplikacích standardními i novými způsoby. Součástí SVÚOM s.r.o. je zkušebna č. 1096 akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Českým institutem pro akreditaci. Pracovníci SVÚOM s.r.o. jsou zapojeni do poradenské a inspekční činnosti (inspektoři s certifikáty podle ČSN EN V 12387) v oblasti koroze a ochrany proti korozi ve všech oblastech průmyslu. SVÚOM s.r.o. provozuje 4 atmosférické korozní stanice, kde jsou dlouhodobě a kontinuálně sledovány klimatické parametry a znečištění včetně opakovaných stanovení korozní agresivity lokalit.

www.svuom.cz

Laboratoř koroze patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu. Dle požadavků zákazníka jsou zde prováděny dlouhodobé oxidační a korozní zkoušky pro zkoušení materiálů při zvýšených teplotách a v korozním prostředí, se zaměřením na energetiku a chemické inženýrství. Laboratoř má k dispozici šest speciálních pecí vybavených muflemi z chemicky odolné plynotěsné keramiky. Pece jsou unikátní zejména svojí kapacitou. Umožňují dlouhodobé zkoušky v agresivním plynném prostředí, včetně zkoušek pod úsadou. V současnosti jsou v těchto pecích zkoušeny hlavně materiály pro nejadernou energetiku (kotle na uhlí, biomasu, spalovny komunálního odpadu). Pro zkoušky oxidačních vlastností na vzduchu za vysokých teplot jsou využívány běžné odporové a superkanthalové pece (do 1600 °C). Laboratoř je dále vybavena elektronovou mikrosondou (EPMA) s vlnově disperzními spektrometry. Zařízení slouží pro detailní výzkum korozních vrstev a ostatní chemické analýzy pevných látek (strukturní složky materiálů, úsady z kotlů, ad.). Mimo výzkumu vysokoteplotní koroze laboratoř provádí také normované zkoušky mezikrystalové koroze a poskytuje kompletní korozní poradenství a inspekční činnost. V rámci technické pomoci řeší případy havárií v důsledku korozního napadení.

www.svum.cz

Firma COTTEX Trade patří mezi významné obchodníky a zpracovatele veškerých zinkových odpadů a zinkového šrotu, vznikajících průmyslovou činností na území jak České Republiky, tak na Slovensku. Naše obchodní aktivity jsou pak zaměřeny převážně na Evropu, ale také na USA a asijské trhy. Spojujeme naše zkušenosti s neustálými investicemi do inovativních technologií zpracování zinku, výzkumu a vývoje zinkových produktů, logistiky i moderního vybavení zařízení. Chceme být preferovaným partnerem našich zákazníků, kterým můžeme nabídnout dlouhodobou a perspektivní spolupráci. Vlastníme moderní vybavení a jsme ekonomicky silnou a stabilní firmou, a proto můžeme nabídnout našim dodavatelům výborné podmínky, včetně odvozů materiálů vlastní svozovou technikou na požadovaný čas a také rychlé platby za dodané materiály.

www.cottex.eu

Činnost

AKI je aktivní v následujících oblastech:

Organizační struktura

Pravidla fungování AKI upravují stanovy. Nejvyšším řídicím orgánem asociace je členská schůze, která je svolávána každé čtyři roky. Na členské schůzi je volen výbor AKI. Výbor řídí činnost AKI v období mezi členskými schůzemi. V období 2019–2023 má tyto členy:

PrezidentIng. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy)
1. viceprezidentIng. Petr Szelag (Pragochema)
2. viceprezidentdoc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Členové výboruIng. Jan Chott (soukromý znalec)
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVÚOM)
Ing. Jakub Mlnařík (SVÚM)
prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
Ing. Vladimír Písařík (ČEZ)
RNDr. Jiří Sikač, CSc.
Ing. Petr Strzyž (AČSZ)
Ing. Václav Šefl, Ph.D. (Technopark Kralupy)
Ing. Pavel Taraba (MERO)
doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU v Bratislavě)
Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D. (TDK Electronics)

Dodržování stanov a pravidel hospodaření kontroluje dozorčí komise, která je volená na členské schůzi na stejné období jako výbor. V současnosti jsou jejími členy Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D., doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. a doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.

Šéfredaktorem časopisu Koroze a ochrana materiálu je doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. Šéfredaktorkou Bulletinu AKI je Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.

Jednatelem AKI je Ing. Iva Pospíšilová.

Dokumenty ke stažení
 
02_aki-logo.pdf520 kB
 
2020 aki leták cena za nejlepší závěrečnou práci.pdf470 kB
 
AKI Cena za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany.pdf480 kB
 
AKI Stanovy.pdf2.9 MB
 
Bohackova_ AKI_poster.pdf2.1 MB
 
Popova_AKI_poster.pdf1.6 MB
 
Rozumova_AKI_poster.pdf3.0 MB
 
Strachotova_AKI_poster.pdf1.1 MB
 
Sylabus_kurz_3-2019.pdf220 kB
 
Sylabus_kurz_9-2019.pdf530 kB
 
Sympozium Paint 2020.pdf780 kB
 
Valentova_AKI_poster_I.pdf1.3 MB
 
Valentova_AKI_poster_II.pdf680 kB
 
aki cena milana pražáka.pdf250 kB
 
aki cena za nejlepší závěrečnou práci.pdf360 kB
 
aki_logo_wide_cz_cmyk.svg10 kB
 
aki_logo_wide_en_cmyk.svg20 kB
 
program aki 2020_virtual_141020.pdf510 kB