Koroze a ochrana materiálu (KOM)
Koroze a ochrana materiálu (KOM) je časopis pro otázky koroze a protikorozní ochrany v energetice, průmyslu, stavebnictví, restaurování památek, zemědělství, zdravotnictví a ekologii. Vychází již od roku 1957. Byl vydáván Státním výzkumným ústavem ochrany materiálů (SVÚOM) a od roku 1992 byla odpovědnost za chod časopisu převedena na Asociaci korozních inženýrů (AKI). V roce 2009 končí 53. ročníkem papírová verze (ISSN 0452-599X) a časopis se stává plně elektronickým (ISSN 1804-1213). KOM je oficiálním orgánem pro rozšiřování informací a zpráv Evropské korozní federace (EFC) a je indexován v citační databázi SCOPUS. V současnosti vychází články z důvodu vyššího dopadu již pouze v anglickém jazyce. Vydavatelem časopisu je významná mezinárodní společnost Sciendo. Pokud chcete být přesměrováni na aktuální stránku časopisu, klikněte na odkaz pod tímto textem.