Časopis KOM

Výzkumné články

Konverzní a organické povlaky s chromem v oxidačním stavu VI a jejich alternativy
Prošek T.
2005, 49 (2), 27–33

Citace (ACS): Prošek, T. Konverzní a organické povlaky s chromem v oxidačním stavu VI a jejich alternativy. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (2), 27–33.

Citace (ISO): Prošek, T. Konverzní a organické povlaky s chromem v oxidačním stavu VI a jejich alternativy. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 2, p. 27–33.

Vzhledem k toxicitě a možné karcinogenitě sloučenin chromu v oxidačním stavu VI je regulačními autoritami na celém světě vyvíjen tlak na omezování a případný zákaz jejich používání. Inhibiční systémy na bázi Cr(VI) však vykazují některé vlastnosti, které ve srovnatelné míře nebyly nalezeny u žádné z dosud testovaných náhrad. Jde zejména o schopnost inhibovat korozní napadení v místech poruch povlaků, některé zajímavé charakteristiky uvolňování inhibitoru z vrstev a vynikající ochranné účinky vrstev vznikajících adsorpcí Cr(VI) na povrchu kovu. Tato práce shrnuje nejdůležitější požadavky na inhibiční systémy ve formě konverzního a organického povlaku, zabývá se výše uvedenými vlastnostmi Cr(VI) inhibitorů a uvádí přehled vybraných alternativních inhibitorů.
Ochrana teplosměnných ploch kotlů proti korozi za zvýšených teplot
Cízner J.
2005, 49 (2), 34–37

Citace (ACS): Cízner, J. Ochrana teplosměnných ploch kotlů proti korozi za zvýšených teplot. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (2), 34–37.

Citace (ISO): Cízner, J. Ochrana teplosměnných ploch kotlů proti korozi za zvýšených teplot. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 2, p. 34–37.

Teplosměnné plochy kotlů (membránové stěny, přehříváky, výparníky) jsou při provozu korozně napadány především ze strany spalin. Týká se to kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu. Možností ochrany je použití na exponovaná místa kotlů buď kompozitní trubky nebo speciální povlaky (návary, nástřiky). V laboratoři SVÚM probíhají laboratorní zkoušky povlaků ze slitiny 625, zhotovené pomocí laseru (návar), nástřikem pomocí plamene a metodou HVOF v modelové atmosféře s HCl a SO2 pod úsadou úletového popílku. Výsledky zkoušek v modelové atmosféře při teplotách 400, 500 a 600 °C po dobu 2 000 hodin jsou uvedeny v tomto příspěvku.

Diskuzní fórum

Kdo za to může
Kalabisová E.
2005, 49 (2)