KONFERENCE

Úvodní slovo

25. konference AKI

Koroze a protikorozní ochrana materiálů

9.–11. 11. 2022

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků. I pro letošní konferenci chceme zachovat hybridní řešení. Předpokládáme a preferujeme tedy osobní setkání účastníků, bude ale k dispozici i virtuální forma, která umožní účast širšího kolektivu z jednoho pracoviště u vybraných přednášek a účast jednotlivců, kteří by se z různých důvodů nemohli zúčastnit celé konference. 

Již pátým rokem bude konference zahájena sympoziem pro průmysl. Jde o celodenní blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor. V roce 2018 šlo o dopravu a zpracování ropy, v roce 2019 o automobilový průmysl, v roce 2020 bylo sympózium zaměřeno na téma protikorozní ochrana organickými povlaky a loni byla tématem sympózia koroze předpínací výztuže v betonu. Letos bude sympózium věnováno zvyšování korozní odolnosti konstrukčních kovových materiálů, především korozivzdorných ocelí, povrchovými úpravami. Program sympózia je připravován ve spolupráci s partnerem letošní konference FK System - povrchové úpravy, s. r. o. 

Druhý den konference bude věnován tématickým blokům Protikorozní ochrana povrchovými úpravami, Koroze v automobilovém průmyslu, Koroze úložných zařízení a katodická ochrana, Koroze v atmosféřeKoroze v energetice a chladicích okruzích, Koroze biomateriálů, Koroze kovových památek, Korozní zkušebnictví a monitoring.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze, Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany. I letos budou laureáti těchto cen vyhlášeni v průběhu konference.

Výměna názorů a příležitost pro setkávání samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou naplánovaná na třetí den konference. Letos navštívíme nový provoz partnera letošní konference FK System - povrchové úpravy, s. r. o. v Řečkovicích.

Místem konání 25. konference AKI bude Hotel Atlantis v klidném prostředí Brněnské přehrady. Konference tak nabízí po mnoha stránkách příjemné a obohacující strávení tří dnů mimo všední starosti. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI.

Odborný program

Přednášky budou rozprostřeny do dvou dnů (středa 9.11. a čtvrtek 10.11.) se zahájením vždy v 10h a ukončením do 17h. Program konference je rozdělen do několika tematických celků.

Konference bude zahájena prakticky orientovaným celodenním sympóziem.

Dalšími tématickými celky konference jsou:

 • Protikorozní ochrana povrchovými úpravami
 • Koroze v automobilovém průmyslu
 • Koroze úložných zařízení a katodická ochrana
 • Koroze v atmosféře
 • Koroze v energetice a chladicích okruzích
 • Koroze kovových památek
 • Koroze biomateriálů
 • Korozní zkušebnictví a monitoring

Aktuálně jsou potvrzeny tyto příspěvky:

 • Lena Wegrelius (Outokumpu): Stainless steel surfaces – What is important to obtain maximum corrosion performance
 • Jaroslav Bystrianský (VŠCHT Praha): Vliv chemických úprav korozivzdorných ocelí na jejich primární užitnou vlastnost
 • Jan Stoulil (VŠCHT Praha): Moření a pasivace korozivzdorných ocelí
 • Tomáš Rucký (CORROTECH TRADE s.r.o.): Speciální tryskací technologie
 • Tomáš Dáňa (Corezinc): Cena AKI za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany
 • Martin Zmrzlý (MUBEA - HZP s.r.o.): Chemie a koroze ve strojírně
 • Michal Hajas (VUJE, a.s.): Analýza nestesnosti parovodného potrubia v JE EBO
 • Lenka Horáková (VUT Brno): Hydrotermální syntéza a charakterizace povlaků na bázi vápenatých fosfátů na Mg slitině AZ31
 • Pavlína Šomanová (VUT Brno): Vliv procesních podmínek na přípravu povlaku na bázi manganu na hořčíkové slitině AZ31
 • Roman Košťúr (STU Bratislava): Posúdenie vplyvu hydrotalkitu na kvalitu tanátových vrstiev
 • Aleš Návoj (VŠCHT Praha): Vliv vybraných materiálových parametrů na korozní odolnost vysoce legovaných ocelí
 • Václav Šefl (VŠCHT Praha): Parametry moření a jejich vliv na výslednou odolnost austenitických korozivzdorných ocelí
 • Nikola Macháčková (VŠCHT Praha): Vliv parametrů prostředí na vstup vodíku do struktury vysokopevnostních ocelí při atmosférické korozi
 • Kateryna Popova (VŠCHT Praha): Vliv sušení na korozní chování technicky významných kovů v podmínkách urychlených korozních zkoušek
 • Klára Kuchťáková (VŠCHT Praha): Nebezpečí křehkého poškození ocelí v prostředí směsi zemního plynu a vodíku
 • Tomáš Prošek (VŠCHT Praha): Vodíkové křehnutí vysokopevnostních ocelí vyvolané atmosférickou korozí: Jde o reálnou hrozbu pro automobilový průmysl?
 • Jaroslav Bystrianský (VŠCHT Praha): Podmínky pro zachování dlouhodobé životnosti ocelí v provozech jaderných elektráren (VVER) II
 • Kateřina Kreislová (SVÚOM s.r.o.): Koroze materiálů elektroniky
 • Jitřenka Jírů (VŠCHT Praha): Směsné oxidy iridia a titanu pro detekci změn pH
 • Mariana Růžičková Arnoult (VŠCHT Praha): Vliv zpevnění povrchu metodou Laser Shock Peening (LSP) na korozní chování austenitické oceli ve vysokoteplotním vodném prostředí
 • Jaroslav Fojt (VŠCHT Praha): NiTi GIT stenty - možnosti testování
 • Vojtěch Hybášek (VŠCHT Praha): Korozní chování biodegradabilních slitin Zn-xMg-yAg připravených práškovou metalurgií
 • Petr Roztočil (VŠCHT Praha): Studium koroze materiálů za podmínek superkritické vody pro koncept jaderného reaktoru IV. generace SCWR
 • Petr Strzyž (AČSZ): Důležité detaily svařování ocelové konstrukce pro žárové zinkování
 • Dušan Vincour (JE Dukovany, ČEZ): Instalace katodické ochrany na výtlačné a zásobovací potrubí surové vody - aktuální stav 
 • Milan Kouřil (VŠCHT Praha): Přínosy a dopady ošetřování železobetonu stejnosměrným proudem
 • Šárka Msallamová (VŠCHT Praha): Mechanismus degradace varhanních píšťal
 • Tereza Boháčková (VŠCHT Praha): Stanovení korozivity prostředí v archivech, muzeích a kostelech pomocí kovových kuponů (ISO 11844)
 • Richard Bureš (VŠCHT Praha): Odolnost oceli AISI 316L proti bodové korozi v podmínkách hlubinného úložiště
 • Josef Strejcius (Centrum výzkumu Řež): Odhad množství reformovaného austenitu v oceli COR13/4 z tvarů polarizačních křivek
 • Karolína Boštíková (Univerzita Pardubice): Nové typy pigmentů pro antikorozní nátěrové hmoty
 • Ondřej Mušálek (Univerzita Pardubice): Limity organických pojiv a pigmentů pro antikorozní nátěrové hmoty
 • Andrea Červenková (STU Bratislava): Korózia kovov v prostredí anorganických hydrátov použiteľných ako PCM (poster)
 • Pavlína Fialová (SVÚOM s.r.o.): Vliv těkavé kyseliny octové na korozi v muzejním prostředí (poster)
 • Veronika Steinerová (Kloknerův ústav, ČVUT): Povlakování ocelové výztuže pro zvýšení trvanlivosti železobetonové konstrukce (poster)
 • Victor Nicolas (VŠCHT Praha): Obětované anody pro katodickou ochranu výztuže z recyklovaného zinku (poster)
 • Matěj Reiser (VŠCHT Praha): Flexibilní čidla pro monitoring koroze pod izolací (poster)
 • Jan Pokorný (VŠCHT Praha): Vliv procesní historie na korozní chování NiTi drátů (poster)
 • Kristýna Charlotte Strachotová (VŠCHT Praha): Ochranné povlaky pro olovo a pájku v prostředí s obsahem kyseliny octové

Forma prezentací:

 • přednášky (20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro studenty),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 

Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. V současnosti jsou publikovány pouze články v angličtině. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Registrační poplatky

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

prezenčně před 30.6. po 30.6. na místě virtuálně
člen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ3700450051004500
nečlen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ4500530059005300
čestný člen AKI 0000
student1900240030002400
firemní prezentace (nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl20002500--
- přednáška30004000--
firemní prezentace (kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl00--
- přednáška01000--

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ, ČSPÚ a SSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Registrace

Pro vyplnění přihlášky na konferenci je třeba být přihlášený (menu pravý horní roh).

Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D. (AKI)
 • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav ČVUT Praha)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Hlavní partner
https://www.fksystem.cz
FK - System
Partneři
https://www.focus-nerez.com
https://www.bvv.cz/msv/aktuality/msv-2022-predstavi-nove-smery-rozvoje-prumyslovych-technologii/
https://www.bvv.cz
https://www.mmspektrum.com/kalendar-akci/mezinarodni-strojirensky-veletrh-2022
Minulé ročníky

2021 - Tábor


2020 - online


2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice