KONFERENCE

Úvodní slovo

24. konference AKI

Koroze a protikorozní ochrana materiálů

20.–22. 10. 2021


Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků. Letos se bohužel musí konference obejít bez osobního setkání účastníků. Věříme, že odbornou stránku konference plně nahradí virtuální forma.

Registrační formulář na virtuální konferenci neleznete níže. Výrazně snížené poplatky umožňují účast v plnohodnotném odborném programu. Příspěvky bude možné shlédnout i po skončení konference.

Již třetím rokem bude konference zahájena sympoziem pro průmysl. Jde o celodenní blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor. V roce 2018 šlo o dopravu a zpracování ropy, v loňském roce o automobilový průmysl a v roce letošním to bude Protikorozní ochrana organickými povlaky. Program sympozia je ke stažení zde.

Druhý den konference bude věnován témtickým blokům Protikorozní ochrana povrchovými úpravami a Koroze v atmosféře. Třetí den bude zaměřen výhradně na energetiku pod titulem Koroze v energetice a chladicích okruzích.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze, Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany. I letos budou laureáti těchto cen vyhlášeni v průběhu konference.

Místem konání 23. konference AKI měl být Tábor. Letos to bohužel možné není, ale už příští rok na druhý pokus snad do Tábora a Hotelu Dvořák zavítáme.

Tabor
Tabor
Hotel Dvorak Tabor
Hotel Dvorak Tabor
Odborný program

Přednášky budou rozprostřeny do tří dnů (středa 21.10. až pátek 23.10.) se zahájením vždy v 10h a ukončením do 16h. Program konference je rozdělen na čtyři tematické celky.

Pozvánky s odkazem na připojení se ke konferenci budeme rozesílat na emailové adresy registrovaných účastníků v pondělí 19.10.

Konference bude zahájena prakticky orientovaným celodenním sympóziem Protikorozní ochrana organickými povlaky, během kterého zazní osm pozvaných přednášek:

 • Zkoušení ochranných organických povlaků v průmyslu: očekávání a omezení (Dr. Jörg Alfred Vogelsang, SIKA Švýcarsko).
 • Metody hodnocení nátěrových povlaků (Ing. Hana Geiplová, SVÚOM).
 • Zmeny akosti kovových povrchov po tryskaní (Prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., Technická univerzita Košice).
 • Ochranné organické povlaky – hlediska volby typu pojiva nátěrové hmoty a složení pigmentů pro zajištění požadované antikorozní účinnosti (prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., VŠCHT Pardubice).
 • Vliv tloušťky oceli a zinkového povlaku na korozi řezných hran (Ing. Tomáš Prošek, Ph.D., Technopark Kralupy VŠCHT Praha).
 • Provádění protikorozních nátěrů (Ing. Jan Chott).
 • Nová lakovna Škoda Auto v závodě Mladá Boleslav (Ing. Aleš Procházka, Škoda Auto).
 • Anorganické zinkové nátěry v protikorozní ochraně (Ing. Karel Denk, Pragochema).

Abstrakty přednášek s medailonky jejich autorů naleznete zde.

Dalšími tématickými celky jsou:

 • Protikorozní ochrana povrchovými úpravami
 • Koroze v atmosféře
 • Koroze v energetice a chladicích okruzích

Zazní v nich tyto přednášky:

 • FK system – povrchové úpravy, s.r.o. laureát Ceny Asociace korozních inženýrů za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020 (Ing. Richard Kalný, FK system – povrchové úpravy, s.r.o.).
 • Povrchová úprava muničních komponent (Ing. Petr Szelag, Pragochema).
 • Nejčastější otázky zákazníků na žárové zinkovny (Ing. Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s. ).
 • Elektrochemická odezva modifikovaných povrchů titanu (doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Umělá patinace mědi z plynné fáze (Ing. Richard Bureš, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Vývoj směsi pro jednorázové odstraňování korozních produktů oceli vznikajících při atmosférické expozici (Ing. Václav Šefl, Ph.D., Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Depozice chloridů v podmínkách ČR (Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., SVUOM s.r.o.).
 • Vstup vodíku do struktury vysoce pevnostních ocelí za atmosférických podmínek (Ing. Darya Rudomilova, Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Odstraňování korozních produktů olova (Ing. Jan Švadlena, Ph.D., Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Hodnocení korozní odolnosti niklových slitin v prostředí taveniny fluoridových solí (Ing. Zdeněk Fulín, Centrum výzkumu Řež).
 • Porušování korozí pod napětím v prostředí nízkotlaké přehřáté vodíkové páry (Ing. Jaromír Janoušek, Centrum výzkumu Řež).
 • Vliv povrchové úpravy na korozní odolnost oceli v tekutém Pb (Ing. Martina Pazderová, Centrum výzkumu Řež).
 • Možnosti zvýšení životnosti heterogenních spojů v prostředích JE VVER (doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Faktory ovlivňující strukturní stav vysoko legované části heterogenního svarového spoje (Ing. Aleš Návoj, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Koroze v alternativní technologii výroby biopaliv (doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Archaeological analogues for DGR canister lifetime prediction (Mgr. Saqib Mukhtar, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Korozní chování oceli v cementu a ve směsi cement-bentonit (Ing. Jakub Ludvík, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).

a budou prezentovány tyto postery:

Detailní program virtuální konference naleznete zde.

 

Forma prezentací:

 • přednášky (20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro studenty),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 

 

Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • Ing. Maroš Halama, Ph.D. (TU Košice)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Iva Pospíšilová (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (CMV Brno)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Hlavní partner
http://www.cottex.eu/cs/recyklace-zinku-kovoveho-srotu/
Hlavní činností firmy Cottex je obchod a zpracování průmyslových zinkových odpadů a zinkového šrotu, včetně odpadů z různých slitin zinku. Další činností je obchod s odpady z nerezové oceli, hliníku, speciálních slitin bismutu a niklu.
Obchodní aktivity firmy jsou zaměřeny převážně na Evropu, ale také na USA a Asijské trhy.
Partneři
https://www.focus-nerez.com
http://wwww.casopis-koroze.cz
http://povrchari.cz
https://www.vscht.cz
Minulé ročníky

2020 - online


2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice