Časopis KOM

Výzkumné články

Analýza elektródových potenciálov ocele Atmofix 52 A po dlhodobej atmosférickej expozícii
Kocich J. a spol.
1994, 38 (1), 8–12

Citace (ACS): Kocich, J.; et al. Analýza elektródových potenciálov ocele Atmofix 52 A po dlhodobej atmosférickej expozícii. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (1), 8–12.

Citace (ISO): Kocich, J.; et al. Analýza elektródových potenciálov ocele Atmofix 52 A po dlhodobej atmosférickej expozícii. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 1, p. 8–12.

Hodnotenie interného ochranného systému ocele ATMOFIX 52 A so zvýšenou odolnosťou voči atmosfére po 10 ročnej korózii v atmosférach s odstupňovanou agresivitou sa opiera o analýzu elektródových potenciálov exponovaných povrchov vzoriek. Výsledky sa porovnávajú s namerenými potenciálmi rovnako exponovanej ocele ČSN 11 523. Potenciálová analýza je ďalším z kritérií pre hodnotenie vlastností ocelí so zvýšenou odolnosťou voči atmosferickej korozii a v prípade ATMOFIXu 52 A doplňuje predošlé analýzy koróznych úbytkov, morfologických zmien korodovaného povrchu a zmien mechanických vlastností v podmienkach dlhodobej atmosferickej korózie.
Galvanické články v chladícím okruhu motoru osobního automobilu
Joska L. a spol.
1994, 38 (1), 13–17

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Galvanické články v chladícím okruhu motoru osobního automobilu. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (1), 13–17.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Galvanické články v chladícím okruhu motoru osobního automobilu. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 1, p. 13–17.

V článku jsou uvedený výsledky experimentálních prací zaměřených na sledování vlivu volby chladicí kapaliny na elektrochemické děje v chladícím systému motoru Škoda Favorit. Motor byl úpravou rozdělen na co největší počet elektricky izolovaných komponent, jejichž korozní potenciály byly sledovány ve třech chladicích kapalinách při dvou úrovních teploty. Součástí měření bylo též určení úrovně galvanických proudů mezi vybranými částmi motoru. Anodickým místem, tj. místem s intenzifikovaným korozním dějem, byl nejčastěji chladič. Naměřené hodnoty proudů v makročláncích však nepředstavují významné nebezpečí dané urychlením rovnoměrné koroze chladicího systému motoru. Výraznější by toto nebezpečí bylo v případě lokalizace proudu na velmi malou plochu, což při relativně vysoké vodivosti inhibovaných chladicích kapalin není pravděpodobné. Lokalizace by však přesto byla možná jen na pvrchu volně přístupném, nikoliv na místech stíněných, např. těsněním. V případě automobilu Škoda Favorit je možné, pro eliminaci části i těchto relativně malých galvanických proudů, odizolovat chladič od kostry, což je úprava technicky schůdná.