Bulletin AKI

Výzkumné články

Speciální vydání časopisu COATINGS - "Electrochemical and Corrosion Behaviour of Mg Alloys"
redakce časopisu Coating

Hořčík a jeho slitiny mají vynikající fyzikální a chemické vlastnosti, jako je nízká hustota, vysoká pevnost, tepelná vodivost, dobré tlumicí vlastnosti, biokompatibilita, recyklovatelnost atd. Jsou považovány za látky s velkým aplikačním potenciálem, zejména v oblastech dopravy (včetně letectví) a biomedicínské aplikace. Bohužel špatná odolnost proti korozi je nejdůležitější vlastností, která omezuje průmyslové použití materiálů na bázi hořčíku. V posledních letech bylo vyvinuto úsilí k vývoji nových složení, povrchových úprav nebo deformačních procesů ke zlepšení korozní odolnosti hořčíku a jeho slitin. I přes velký vědecký pokrok stále existuje potenciál pro vývoj nových řešení a překonání mezery ve znalostech.

Rozsah tohoto zvláštního vydání by měl poskytnout komplexní pohled na korozní procesy hořčíku a jeho slitin v různých prostředích a za různých podmínek, antikorozní povlaky různého původu, včetně současných trendů a pokročilých strategií, jako jsou superhydrofobní úpravy, chytré materiály apod. a také inhibitory koroze. Recenze jsou také vítány.

Poznámka: Všem účastníkům bude nabídnuta sleva 20%. Více podrobností je uvedeno v přiložených obrázcích.

Výroční a společenská rubrika

Pavel Váňa
Asociace českých a slovenských zinkoven

 

*15.4.1949 Nový Jičín  -   †13.11.2020 Frýdek - Místek

Narodil se v Novém Jičíně, kde rovněž navštěvoval základní školu. Vystudoval SPŠ chemickou v Ostravě a následně absolvoval VŠCHT v Pardubicích, obor „Anorganická technologie – výroba velmi čistých látek“.  Po ukončení vysoké školy nastoupil v r. 1973 do Válcoven plechu n.p. ve Frýdku – Místku (VP) na odbor Technický rozvoj jako výzkumný pracovník. Poté působil  ve Válcovnách plechu i jako detašovaný zástupce Lachemy Brno do doby, než v r. 1985 nastoupil zpět do VP jako vedoucí oddělení povrchových úprav.

Na této pozici setrval do r. 1993, kdy s kolegou založili firmu EKOMOR, s.r.o. , ve které zúročil své znalosti a vědomosti při komplexním řešení linek pro moření a žárové zinkování a jejich dodávek prakticky do celého světa. Ve společnosti  EKOMOR, s.r.o. byl majitelem, jednatelem, společníkem a ředitelem pro vědu a výzkum.

Během své profesní činnosti se zabýval problematikou maziv pro tváření ocelových pásů, otázkami termických a keramických izolací transformátorových pásů, otázkami žárového nanášení kovů (Zn, Pb) a hlavně pak mořením kovů. V souvislostí s problematikou moření kovů se intenzivně zabýval i otázkami regeneračních postupů kyselin používaných v mořírenství, zvláště pak co se týče směsných kyselin využívaných při moření speciálních ocelí.

Hlavní doménou jeho zájmu byla problematika moření speciálních ocelí a slitin pomocí tavenin, zvláště pak s využitím alkalické redukční taveniny s obsahem redukční složky Feropur. . Tato tavenina je rovněž využívána k moření Ni slitin, vysokotavitelných kovů popř. i k moření kovů barevných a jejich slitin.

V oblasti povrchových úprav kovů se neustále vzdělával,  absolvoval kurz ČVUT - korozní inženýr, kurz galvanického pokovení, kurz korozní odolnosti, manažerský kurz a další.  Ve vlastním vzdělávání mu pomáhala znalost jazyků (ruština, němčina a angličtina).

Své znalosti a vědomosti využíval  i v oblasti vzdělávání ostatních a to formou publikační, formou přednášek na konferencích, jako byly v minulosti „Mořírenská konference“, tak v současnosti na konferencích zinkařských asociací v tuzemsku i zahraničí, na konferencích „Ocelových pásů“, konferencích galvanických, tak i formou vzdělávacích přednášek na vysokých školách ČVUT, VŠB a různých seminářích pořádaných k problematice povrchových úprav.

Pavel Váňa byl velmi přátelský, milý, vstřícný člověk, jak v pracovním, tak v soukromém životě.  Manželka a synové, celá rodina, spolupracovníci, kolegové, ale i odborná veřejnost ztrácí člověka s obrovským srdcem a duší.

Informace o konferencích

1. virtuální a 23. ročník konference AKI 2020
Bureš Richard

Stejně jako každý rok i letos pořádala Asociace korozních inženýrů svou tradiční konferenci týkající se problémů spojených s korozí. Bohužel vzhledem k nastalé celosvětové situaci byli organizátoři nuceni opustit tradiční formát konference a přejít do on-line prostředí. Přechod se jim povedl ve velmi krátkém čase a nabídl účastníkům plnohodnotný přístup k přednáškám včetně pestrých diskuzí.

23. ročník konference se tak zapsal jako 1. virtuální konference Asociace korozních inženýrů. Konference se uskutečnila ve dnech 21. až 23. října a byla rozdělena do 4 bloků – protikorozní ochrana organickými povlaky, protikorozní ochrana povrchovými úpravami, koroze v atmosféře, koroze v energetice a chladicích okruzích. V rámci třídenního programu zaznělo pro 73 účastníků z Čech a Slovenska 25 přednášek a prezentováno bylo 6 posterů.

Součástí konference se již tradičně stalo i předání několika cen, které probíhá při slavnostním zahájení. Tou první je cena Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství, která byla udělena Vladimíru Kučerovi. Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany převzala firma FK system – povrchové úpravy, s.r.o. za výstavbu nové provozovny povrchových úprav v Brně-Řečkovicích. Čestné členství v AKI bylo propůjčeno za mimořádné zásluhy o rozvoj a prestiž AKI a oboru korozního inženýrství a protikorozní ochrany Petrovi Szelagovi. Laureátem ceny za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze byl vyhlášen Václav Kytka.

Plynulý průběh konference, včetně řízení diskuzí během přednášek, byl zajištěn především díky moderátorům jednotlivých sekcí, kterými byli Tomáš Prošek (prezident AKI), Milan Kouřil a Jan Stoulil, kteří si poradili i s drobnými technickými problémy a z programu tak nevypadla jediná naplánovaná přednáška.

Na konferenci AKI se také v posledních ročnících objevují prezentace v anglickém jazyce, které by mohly konferenci v budoucnosti přiblížit širšímu publiku. Letos se o hlavní přednášku na téma Testing of corrosion protective coatings in industry: expectations and limitations postaral host Jörg Alfred Vogelsang.

Virtuální formát konference se tedy vcelku vydařil, nicméně sociální kontakt mezi účastníky je určitě také důležitý, a proto přejeme organizátorům, aby se příští ročník konal opět v tradičním duchu.

Další, v pořadí 24. ročník konferenci AKI, se bude konat v Táboře ve dnech 20. až 22. října 2021.

         

EUROCORR2021
redakce

Dne 19. – 23. září 2021 se uskuteční další ročník konference a výstavy Eurocorr 2021 v Budapešti. Konference spolu s výstavou bude pořádána maďarskou korozní společností HUNKOR ve spolupráci Diamond Congress Ltd. Hlavním motem konference je věda o materiálech a pokročilé technologie protikorozní ochrany. Termín pro odevzdání abstraktů je do 19. ledna 2021. Bližší informace a další důležité termíny jsou uvedeny na webových stránkách konference https://eurocorr2021.org/.