Bulletin AKI

Technologické zajímavosti a články z praxe

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2021
redakce KOM

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

ve dnech 8. až 12. 11. 2021 se Asociace korozních inženýrů zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde bude mít svůj stánek. Stánek naleznete v pavilonu V, číslo stánku 009. Na něm se v průběhu celého týdne potkáte s někým z nás.

Pokud budete chtít Mezinárodní strojírenský veletrh a náš stánek navštívit, zde je registrační promo kód (AGPCTVZ85T ) pro bezplatný vstup a pokyny pro registraci firemní pozvánky.

Postup registrace firemní pozvánky:

- jděte na stránky https://etickets.bvv.cz/cs

- vyberte veletrh podle pozvánky, poté zadejte promo kód z firemní pozvánky

- vyplňte zobrazený formulář a odešlete

 

Těšíme se na Vás na veletrhu v Brně!

Případové studie

CORROTECH ENGINEERING s.r.o.
redakce KOM

Vše pro přípravu povrchu, vše pro aplikaci nátěrových hmot... je výstižným vyjádřením mnohostranných aktivit v oboru povrchových úprav, které skupina CORROTECH již od roku 2005 zákazníkům v evropském měřítku poskytuje. Ať již se jedná o projektování a dodávky technologických celků pro povrchové úpravy na klíč, distribuci veškerého zařízení (GRACO, TROTEC, SPONGE-JET, Bristle Blaster, atd.) a průmyslových materiálů (HEMPEL, CORROCOAT, REZORECT, ICS COATINGS, veškeré typy abraziva, atd.), inspekci PKO, čištění ultra vysokotlakým vodním paprskem, aplikaci žárových nástřiků či samotné provedení povrchové úpravy, skupina CORROTECH nabízí jasné, nákladově efektivní a účinná řešení.

Poskytujeme vysoce odborné služby při přípravě povrchů a aplikaci speciálních nátěrových systémů pro ta nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení. Jako licencovaný partner skupiny CORROCOAT a REZORECT připravujeme individuální řešení na míru jako prevenci proti poškození korozí a dalšími negativními vlivy prostředí či kompletní renovace již poškozených zařízení v širokém pásmu průmyslových odvětví. Při řešení problémů spojených s korozí využíváme speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s unikátními technickými postupy.

Naše vlastní technologické zázemí se středisky v Mostě, Brně a Ostravě společně s odborným potencionálem pracovníků umožňuje řešit požadavky našich klientů operativně, kvalitně a napoprvé. Provozujeme maloobchodní a velkoobchodní prodejny StarColor s dekorativními nátěrovými hmotami (prodejna Most a Brno).

www.corrotech.cz

 

Výroční a společenská rubrika

Doc., Ing. Luděk Joska, CSc. slaví významné životní jubileum
Jaroslav Fojt

V  letošním  roce  oslavil  sedmdesáté výročí  narození  doc.  Ing.  Luděk  Joska,  CSc.  Vysokoškolské  a  post-graduální vzdělání (1979) absolvoval Luděk Joska na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Po  působení  ve  Výzkumném  ústavu  Sigma  (1979  až  1985) se vrátil zpět na VŠCHT Praha, kde působil na pozici docenta na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství až do roku 2020. Po dobu své vědecké kariéry se věnoval výzkumu na poli biomateriálů, zejména dentálním amalgámům a titanovým slitinám a modifikacím jejich povrchů. Výsledky své práce publikoval v řadě prestižních časopisů a na mezinárodních konferencích. Mezi významné úspěchy patří obdržení ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Neméně důležitá byla jeho pedagogická činnost, která vedla k vychování řady úspěšných studentů. V současné době se věnuje zejména zaslouženému odpočinku a na částečný úvazek se stále podílí na řešení vědeckých projektů. Přejme mu tedy dobrý vítr a mnoho štěstí do dalších let.

Informace o konferencích

26. KONFERENCE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ
redakce KOM

Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s. ve spolupráci s generálním partnerem akce, společností Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., závod Velké Meziříčí a partnerem společenského večera, společností ACO Industries, k. s. Přibyslav pořádá v termínu  21. – 23. září 2021 26. KONFERENCI ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ, která se uskuteční v Hotelu Zámek Valeč nebo on-line formou.

Kromě konferenčního přednáškového dne (středa 22.9.2021), je připraven bohatý společenský program, díky kterému navštívíte vítěznou stavbu 5. ročníku naší soutěže Czech and Slovak Galvanizing Award 2021 – živou stavbu LIKO-Vo ve Slavkově u Brna anebo navštívíte pivovar filmových Postřižin v Dalešicích. Prohlídky Akciového pivovaru Dalešice budou probíhat postupně a ostatní účastníci budou v tom čase ochutnávat dalešické pivo a připravené občerstvení. Odvoz účastníků z a do hotelu bude zajištěn hotelovým minibusem. Součástí společenského večera (středa 22.9.2021) bude předání ocenění vítězi Czech and Slovak Galvanizing Award 2021.

Společnost AČSZ je kolektivní člen AKI a všichni členové AČSZ mohou disponovat výhodami členů AKI.