O časopise

 

Vítáme Vás na stránkách časopisu Koroze a ochrana materiálu

Časopis Koroze a ochrana materiálu (KOM) je čtvrtletník pro otázky koroze a protikorozní ochrany v energetice, průmyslu, stavebnictví, restaurování památek, zemědělství, zdravotnictví a ekologii. Vychází již od roku 1957. Byl vydáván Státním výzkumným ústavem ochrany materiálů (SVÚOM) a od roku 1992 byla odpovědnost za chod časopisu převedena na Asociaci korozních inženýrů (AKI). KOM je oficiálním orgánem pro rozšiřování informací a zpráv Evropské korozní federace (EFC). V roce 2009 končí 53. ročníkem papírová verze (ISSN 0452-599X) a časopis se stává plně elektronickým (ISSN 1804-1213).

Časopis KOM je recenzovaným periodikem již od svého počátku a je součástí oficiálního seznamu Rady pro Výzkum, Vývoj a Inovace (bodovaný v RIV). Od čísla 3/2014 je KOM indexován v databázi SCOPUS.  

Od roku 2012 je výzkumná část časopisu publikována vydavatelstvím Sciendo (dříve Versita Open). 


ISSN 0452-599X (papírová verze; ukončena v roce 2009) 

ISSN 1804-1213 (on-line verze; vychází od roku 2010)

ISSN 1805-4102 (Bulletin AKI; vychází od roku 2012) 


Rubriky časopisu KOM jsou děleny následovně:

1. výzkumné články

2. technologické zajímavosti a články z praxe

3. případové studie

4. přehledové články (review)


Rubriky časopisu Bulletin AKI jsou děleny následovně:

1. odborné nerecenzované články

2. výroční a společenská rubrika

3. knižní novinky

4. informace o konferencích

5. změny v legislativě a normalizaci

6. diskuzní fórum


  Současná redakce časopisu:

  • Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství) - šéfredaktor Koroze a ochrana materiálu
  • Ing. Šárka Msallamová (VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství)  - šéfredaktor Bulletin AKI  
  • Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D. (ZČÚ Plzeň, Katedra materiálů) - redaktor Koroze a ochrana materiálu
  • Ing. Jakub Tkacz, Ph.D. (VUT Brno, Centrum materiálového výzkumu) - redaktor Koroze a ochrana materiálu


  Redakční rada pracuje ve složení:
  RNDr. Jiří Sikač, CSc. (Henkel, a.s.) - předseda redakční rady
  prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc. (VŠB TU Ostrava)
  Ing. Otakar Člupek (ÚVP-protikorozní ochrana, s.r.o.)
  doc. Ing. Luděk Joska, CSc. (VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství)
  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVÚOM, s.r.o.)
  doc. Ing. Jan Macák, CSc.(VŠCHT Praha, Ústav energetiky)
  Ing. Vladimír Marek (1. Toušeňská, s.r.o.)
  prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek)
  Ing. Ladislav Obr, CSc. (Česká společnost pro povrchové úpravy)
  Ing. Petr Strzyz (Asociace českých a slovenských zinkoven)
  doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. (Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy)


  Licence Creative Commons

  Uvedená práce (dílo) do roku 2011 podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko


  Licence Creative Commons
  Uvedená práce (dílo) od roku 2012 podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
   


  AKTUALITY

  POZOR! Pokud chcete, aby byl váš článek v databázi RIV uznán jako Jsc (indexovaný ve SCOPUS), musíte zadat (např. v OBD) jeho jednoznačný identifikátor EID. Ten zjistíte při rozkliknutí vašeho článku v databázi SCOPUS. V URL adrese objevíte sekvenci znaků začínající „2-s2.0-“ a pak následujících 11 číslic, což dohromady tvoří právě EID kód.